1 měsíc zkušební záruka
Jsme si jisti našimi službami a výhodami, které od nás získáte, a proto nabízíme, že pokud po jednom měsíci nebudete zcela spokojeni, zpracování mezd za první měsíc budete mít zcela zdarma a poskytneme součinnost při převedení mezd.

FORMULÁŘ - potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku ...

P O T V R Z E N Í
zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění

Nahoru