1 měsíc zkušební záruka
Jsme si jisti našimi službami a výhodami, které od nás získáte, a proto nabízíme, že pokud po jednom měsíci nebudete zcela spokojeni, zpracování mezd za první měsíc budete mít zcela zdarma a poskytneme součinnost při převedení mezd.

Novinky

Stránky:  1 2  

Nemocenské pojištění - redukční hranice

Publikováno: 9. 2. 2015 - Trvalý odkaz

Redukční hranice týkající se denního vyměřovacího základu, na základě kterého se vypočítá například nemocenské, jsou pro rok 2015 následující:
první redukční hranice činí 888 Kč,
druhá redukční hranice činí 1 331 Kč,
třetí redukční hranice činí 2 662 Kč.
Výše vyplácených dávek nemocenského pojištění bude od 1. 1. 2015 upravena podle nové výše redukčních hranic bez žádosti.
Částka rozhodného příjmu potřebná pro účast na nemocenském pojištění činí 2 500 Kč i v roce 2015.

[ Pokračování článku ]

Navýšení důchodů v r. 2015

Publikováno: 9. 2. 2015 - Trvalý odkaz

Od prvního ledna 2015 budou důchody opět valorizovány podle 100 procent nárůstu spotřebitelských cen a o jednu třetinu nárůstu reálné mzdy. Důchodci si tak již od nového roku polepší v průměru o 200 korun měsíčně.
Důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané před 1. lednem 2015
zvyšují od splátky důchodu splatné po 31. prosinci 2014 tak, že se
základní výměra zvyšuje o 60 Kč na 2 400 Kč a
procentní výměra zvyšuje o 1,6 % procentní výměry, která náleží ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšuje.

[ Pokračování článku ]

Porodné v r. 2015

Publikováno: 9. 2. 2015 - Trvalý odkaz

U prvního dítěte zůstane částka porodného na 13 tisících korunách, u druhého půjde o 10 tisíc korun.

Na porodné u prvního dítěte by tak měly dosáhnout domácnosti s čistým příjmem do 20 817 korun, u matky samoživitelky do 13 176 korun.

Polepší si také ženy, kterým se narodí vícerčata nově získají 23 tisíc korun. A nezáleží, zda půjde o jejich první, nebo následný porod.

[ Pokračování článku ]

Minimální mzda od 1.1.2015 ..... 9 200,- Kč (55 Kč/hod)

Publikováno: 9. 2. 2015 - Trvalý odkaz

Stát se snaží postupně zvyšovat minimální mzdu tak, aby se její úroveň přiblížila 40 procentům průměrné mzdy. Od ledna 2015 bude minimální mzda činit 9 200 korun, minimální hodinová mzda tedy vzrostla na 55 korun.

[ Pokračování článku ]

Sleva na dani pro starobní důchodce

Publikováno: 19. 1. 2015 - Trvalý odkaz

Sleva na dani pro starobní důchodce

[ Pokračování článku ]

FORMULÁŘ - potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku ...

Publikováno: 19. 1. 2015 - Trvalý odkaz

P O T V R Z E N Í
zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění

[ Pokračování článku ]

Daňové zvýhodnění v roce 2015

Publikováno: 19. 1. 2015 - Trvalý odkaz

Daňové zvýhodnění na vyživované děti v roce 2015

Daňové zvýhodnění v roce 2015
Zákonem č. 267/2014 Sb., byl novelizován zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění
pozdějších předpisů (dále též: ZDP). Mění se výše daňového zvýhodnění a pravidla pro jeho
poskytování „podle počtu dětí“ ve společně hospodařící domácnosti. V souvislosti s těmito
novými pravidly musí zaměstnanci, kteří si chtějí v roce 2015 uplatnit daňové zvýhodnění u
zaměstnavatele, podepsat nový tiskopis „Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob
ze závislé činnosti“ - vzor č. 24 (dále jen: Prohlášení k dani), ve kterém jsou doplněny nové
povinné údaje o vyživovaných dětech. Rozšiřují se i údaje o vyživovaných dětech, které je
nutno doložit od zaměstnavatele druhého z poplatníků. Pro tyto účely byl zveřejněn nový
tiskopis „Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové
zvýhodnění“- MFin 5556, vzor č. 1

[ Pokračování článku ]

"Pracovní poměr na zkoušku"

Publikováno: 21. 10. 2012 - Trvalý odkaz

Zkušební doba je jedna z náležitostí, které mohou být sjednány v pracovní smlouvě před nástupem zaměstnance do pracovního poměru.

Zkušební doba nevzniká automaticky, ale strany si ji musejí nejpozději v den nástupu výslovně sjednat. Zkušební dobu lze sjednat i s mladistvími, čerstvými absolventy, .... tzn. se všemi zaměstnanci.

Ve zkušební době nemůže zaměstnavatel na rozdíl od zaměstnance zrušit pracovní poměr kdykoliv (pracovní neschopnost zaměstnance), ale může jej zrušit komukoliv, např. i těhotné ženě a to z jakéhokoliv důvodu nebo i bez uvedení důvodu.

Nově lze od 1.1.2012 sjednat s vedoucími zaměstnanci až šestiměsíční zkušební dobu, zatímco s ostatními zaměstnanci max 3 měsíce.

Nově je také omezena délka zkušební doby a to tak, že zkušební doba nesmí být delší než je polovina sjednané doby trvání pracovního poměru.

Zkušební doba nemusí být sjednána jen v pracovní smlouvě, ale může být sjednána i jinou dohodou (smlouva, dohoda). Platí ovšem podmínka, že musí být učiněno:
1/ písemně a tuto vadu nelze ani dodatečně zhojit
2/ nejpozději v den nástupu

Zkušební dobu nelze platně sjednat při změně pracovního poměru, tzn. když např. zaměstnanec povýší na fci vedoucího, tak mu nelze prodloužit dobu na 6 měsíců.

Zkušební dobu nelze prodlužovat nějakým dodatkem, je možné naopak zkušební dobu písemnou dohodou zkrátit nebo ukončit.

Zkušební doba se prodlužuje o překážku v práci, po kterou zaměstnanec nekonal práci.

Nově je zkušební doba "dobou" a ne "lhůtou"


[ Pokračování článku ]

Nová povinnost zaměstnavatele na pracovišti

Publikováno: 15. 4. 2012 - Trvalý odkaz

[ Pokračování článku ]

Seznam zdravotních pojišťoven

Publikováno: 15. 4. 2012 - Trvalý odkaz

[ Pokračování článku ]

Stránky:  1 2  

Nahoru