1 měsíc zkušební záruka
Jsme si jisti našimi službami a výhodami, které od nás získáte, a proto nabízíme, že pokud po jednom měsíci nebudete zcela spokojeni, zpracování mezd za první měsíc budete mít zcela zdarma a poskytneme součinnost při převedení mezd.

Mzdový outsourcing

Mzdový outsourcing znamená zpracování a vedení mzdové agendy externí firmou. Externí mzdová účtárna tuto službu zabezpečuje a nese také za její vedení i odpovědnost. Outsourcing mezd je jedním z moderních nástrojů při řízení podniku a jeho popularita ve světě stále roste. V zahraničí je již řadu let hojně využíván jako cesta ke zvýšení finanční výkonnosti a konkurenceschopnosti podniku. U nás je tato forma zpracování mezd také čím dál více populárnější, i když oproti zahraničí jsou u nás stále v oblibě „mzdové účetní na stálý pracovní poměr jako výraz určité „jistoty“ pro vedení firmy. Převedení zpracování mzdové agendy na dodavatelskou platformu u větších společností patří mezi zásadní a klíčová rozhodnutí. Nicméně je běžné, že firma, která se chce naplno soustředit na oblast svého podnikání a chce v této oblasti vyniknout, převede své servisní činnosti na externí dodavatele. Jednou z těchto činností je právě zpracování mezd.

V čem lze spatřovat výhody mzdového outsourcingu?

Tím, že firma přenese část svých povinností na dodavatele, má více času a může se tak lépe soustředit na předmět svého podnikání. Společnost oddělí zpracovávané informace o svých zaměstnancích od své primární činnosti a tím zamezí nežádoucímu přenosu informací mezi zaměstnanci např. o mzdových údajích, které lze obecně označit za nežádoucí. Dále dochází k jednoznačnému snížení nákladů oproti zaměstnancům na stálý pracovní poměr. Ti mají ochranu dle zákona, a to nárok na dovolenou, nemoc, ošetřování člena rodiny atd. Firma hradí jen za to, co bylo objednáno a dodáno. U externího dodavatele je větší záruka za odpovědnost za zpracování, která je garantována i pojišťovnou v případě sankcí od externích orgánů. Dodavatel mzdových služeb přistupuje ke klientovi individuálně a vyhoví všem jeho specifickým požadavkům.

 

Nahoru