1 měsíc zkušební záruka
Jsme si jisti našimi službami a výhodami, které od nás získáte, a proto nabízíme, že pokud po jednom měsíci nebudete zcela spokojeni, zpracování mezd za první měsíc budete mít zcela zdarma a poskytneme součinnost při převedení mezd.

O společnosti Externí mzdová účtárna

V oblasti mezd a personalistiky nejsme žádní nováčci. Na trhu působíme už téměř 20 let a za tuto dobu jsme stihli nasbírat velké množství zkušeností. Náš tým se skládá ze zkušených odborníků, kteří jsou schopni kdykoliv kvalitně poradit v jakékoliv otázce týkající se mezd a personalistiky.

Nepatříme mezi velké neosobní účetní firmy. Právě naopak. Naši předností je flexibilnost, klientovi dovedeme vyjít vstříc ve všech specifických žádostech a požadavcích. Naše služby nabízíme firmám v rámci celé České republiky.

Vaše externí mzdová účtárna opravdu chápe problematiku malých a středních firem a jejich prosperitu. Naši klienti jsou skuteční lidé a skutečné firmy. Jsme s našimi klienty v kontaktu a chápeme jejich potřeby a individuální požadavky. Víme, že čas našich klientů, jejich úsilí a peníze jsou vynakládány efektivně na činnosti, které jsou pro ně opravdu důležité a starosti s problematikou mezd mohou zcela nechat na nás.  Naši zákazníci jsou proto více konkurence schopní a mohou expandovat.

Naši klienti jsou firmy, které se zabývají distribucí dřeva a uhlí, montáží elektro výrobků, výrobou prodejních stánků a vestaveb do automobilů, hostinskou činností a jné.

Vést a zpracovávat mzdovou agendu můžeme i pro vás - efektivně, hladce, bez problémů a rizik. Pokud jste nespokojeni se stávajícím mzdovým servisem, neváhejte a obraťte se na nás - zabezpečíme snadný přechod od jiného poskytovatele mzdového servisu. Rozdíl mezi námi a ostatními poskytovateli je v tom, že jsme vaši partneři a ne jenom "outsourcing".

Proč si zvolit naši společnost?

Důvod, proč zvolit naši firmu na zpracování mezd je zcela prozaický a jednoduchý. Oproti konkurenci vynikáme v tom, že se zcela dovedeme přizpůsobit potřebám klienta. Jsme v přímém do kontaktu se zaměstnanci, a když to je efektivní, tak i na jejich pracovišti. Můžeme tak zamezit zdržení či „šumu“ při přenosu informací.

Tento přístup se nám vždy vyplatil a je nejefektivnější. Pravidelně docházíme na klientovo pracoviště v dohodnutých termínech. Akceptujeme specifické potřeby managementu, který výstupy z oblasti mzdového účetnictví potřebuje pro své manažerské účetnictví.

Můžete s námi komunikovat prakticky každý den a to všemi dostupnými prostředky. Nepatříme k firmám, které si vyhrazují pro komunikaci s klientem jen některé dny, nebo komunikaci zúží např. jen na e-mail. Jsme vstřícní při řešení pracovně-právních problémů klienta a mnohdy tak předcházíme potřebě zadat pracovně právní spor advokátovi. Naše práce zahrnuje vše, co ke mzdám patří: exekuce zaměstnanců, statistická hlášení, evidence pracovních pomůcek a jejich navrácení v případě ukončení pracovního poměru, vypracování směrnic, manuálů a náplní práce.

Naší předností je cena, která zahrnuje všechny činnosti, které se mzdami souvisejí a ke mzdám patří. Nebudete tak při fakturaci vystaveni skrytým platbám. Novým klientům bezkonkurečně nabízíme, že pokud by nebyli po prvním měsíci s naším servisem spokojeni, mají zpracování mezd a veškerý servis za tento první měsíc zcela zdarma. To je nabídka, která se neodmítá. Co myslíte?

V neposlední řadě nabízíme mzdové poradenství a mzdové audity.

Nahoru