1 měsíc zkušební záruka
Jsme si jisti našimi službami a výhodami, které od nás získáte, a proto nabízíme, že pokud po jednom měsíci nebudete zcela spokojeni, zpracování mezd za první měsíc budete mít zcela zdarma a poskytneme součinnost při převedení mezd.

"Pracovní poměr na zkoušku"

Zkušební doba je jedna z náležitostí, které mohou být sjednány v pracovní smlouvě před nástupem zaměstnance do pracovního poměru.

Zkušební doba nevzniká automaticky, ale strany si ji musejí nejpozději v den nástupu výslovně sjednat. Zkušební dobu lze sjednat i s mladistvími, čerstvými absolventy, .... tzn. se všemi zaměstnanci.

Ve zkušební době nemůže zaměstnavatel na rozdíl od zaměstnance zrušit pracovní poměr kdykoliv (pracovní neschopnost zaměstnance), ale může jej zrušit komukoliv, např. i těhotné ženě a to z jakéhokoliv důvodu nebo i bez uvedení důvodu.

Nově lze od 1.1.2012 sjednat s vedoucími zaměstnanci až šestiměsíční zkušební dobu, zatímco s ostatními zaměstnanci max 3 měsíce.

Nově je také omezena délka zkušební doby a to tak, že zkušební doba nesmí být delší než je polovina sjednané doby trvání pracovního poměru.

Zkušební doba nemusí být sjednána jen v pracovní smlouvě, ale může být sjednána i jinou dohodou (smlouva, dohoda). Platí ovšem podmínka, že musí být učiněno:
1/ písemně a tuto vadu nelze ani dodatečně zhojit
2/ nejpozději v den nástupu

Zkušební dobu nelze platně sjednat při změně pracovního poměru, tzn. když např. zaměstnanec povýší na fci vedoucího, tak mu nelze prodloužit dobu na 6 měsíců.

Zkušební dobu nelze prodlužovat nějakým dodatkem, je možné naopak zkušební dobu písemnou dohodou zkrátit nebo ukončit.

Zkušební doba se prodlužuje o překážku v práci, po kterou zaměstnanec nekonal práci.

Nově je zkušební doba "dobou" a ne "lhůtou"


Nahoru