1 měsíc zkušební záruka
Jsme si jisti našimi službami a výhodami, které od nás získáte, a proto nabízíme, že pokud po jednom měsíci nebudete zcela spokojeni, zpracování mezd za první měsíc budete mít zcela zdarma a poskytneme součinnost při převedení mezd.

Personalistika a personální agenda

Úkolem personalistiky je výběr nových zaměstnanců. Při této činnosti se využívá mnoho metod. Nejdůležitější je získání co nejvíce informací o potenciálním zájemci, vyhodnocení jeho znalostí a zkušeností v porovnání s ostatními uchazeči. Děje se tak prostřednictvím životopisu, pohovoru, využívají se vstupní testy a nemalou úlohu hrají i reference (doporučení z jiných zdrojů). U specifických povolání jako jsou policisté, záchranáři nebo vojáci se provádějí i další vstupní hodnocení a testy. Jsou to např. psychologické testy, grafologické rozbory a testy fyzické zdatnosti. Na každou práci je potřeba jinak zdatného zaměstnance. Jedná se vždy o posouzení, zda se jedná o pracovní činnost, ke které je třeba ovládat strategii, organizaci práce, kreativitu nebo stačí rutinní znalost pracovní činnosti.

Další z oblastí, kterou se personalistika zabývá je hodnocení a měření výkonnosti zaměstnanců. Toto hodnocení je významné pro samotného zaměstnance, ale také pro vedení společnosti. Konstruktivním hodnocením se může významně zvýšit motivace zaměstnanců a vyřešit řada pracovních problémů. Na motivaci zaměstnanců působí i stimulace, tzn. vnější popud pro zvýšení aktivity. Jako stimul se nejčastěji využívá navýšení mzdy nebo nepeněžní stimuly (pružná pracovní doba, zapůjčení automobilu, telefonu,….).

Personalistika je o lidech. Není možné s lidmi zacházet jako se zbožím či se stroji. Práce s lidmi by měla být osobní a měla by předcházet potenciálním problémům mezi zaměstnanci. Každá firma je závislá na svých zaměstnancích, prostřednictvím kterých dosahuje stanovených cílů.

Personální služby jsou u nás zahrnuty v jednotném cenovém balíčku, kterého součástí je také mzdové účetnictví a doprovodný mzdový servis. Tyhle služby provádíme pro firmy nejen v nebližším regionu (Hradec Králové, Praha, Pardubice), ale po celé České republice.

 

Nahoru