1 měsíc zkušební záruka
Jsme si jisti našimi službami a výhodami, které od nás získáte, a proto nabízíme, že pokud po jednom měsíci nebudete zcela spokojeni, zpracování mezd za první měsíc budete mít zcela zdarma a poskytneme součinnost při převedení mezd.

Mzdový audit

Mzdový audit je interní prověření mzdového účetnictví. Předmětem kontroly jsou oblasti, které jsou za jiné situace předmětem kontroly vnějších orgánů, např. finančního úřadu, správy sociálního zabezpečení nebo úřadu práce.

Předmětem mzdového auditu je kontrola správnosti výpočtu mezd - náhrad za dovolenou, evidence a proplácení náhrad při nemocenské, překážek v práci atd. Předmětem této kontroly je také vedení personální agendy. Zde spadají pracovní smlouvy a jejich platnost, dodatky k pracovním smlouvám nebo dohody o pracovní činnosti a provedení práce.

Mzdový audit se také zaměřuje na správnost odvodů pojistného, výpočet odvodů a zálohy na daň, roční zúčtování daně a srážkové daně, vedení mzdových listů a evidenčních listů důchodového pojištění. V neposlední řadě je pozornost věnována i vedení agendy pracovních úrazů, zákonnému pojištění zaměstnavatele a ohlašovací povinnosti vůči orgánům při vzniku pracovního úrazu.

Výsledkem mzdového auditu je popis a zhodnocení současné situace - popis nedostatků, které jsou v rozporu se zákonem, doporučení k nápravě a systémovému odstranění zjištěných nedostatků.

Cílem mzdového auditu je předejít sankcím, ke kterým by mohlo dojít v případě externí kontroly, a v neposlední řadě i to, aby výpočet mzdy byl prováděn v souladu se zákonem a nedocházelo k poškozování jak zaměstnavatele, tak zaměstnance.

Naše služby nabízíme nejen firmám v našem regionu (Hradec Králové, Praha, Pardubice), ale všem firmám po celé České republice. Kromě mzdového auditu v naši nabídce najdete také mzdové účetnictví a mzdové poradenství.

Nahoru