1 měsíc zkušební záruka
Jsme si jisti našimi službami a výhodami, které od nás získáte, a proto nabízíme, že pokud po jednom měsíci nebudete zcela spokojeni, zpracování mezd za první měsíc budete mít zcela zdarma a poskytneme součinnost při převedení mezd.

Mzdové účetnictví a zpracování mezd

Mzdové účetnictví zahrnuje zpracování mezd a personalistiku. Jmenovitě se jedná o výpočet mezd, srážek, daní a odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Dále zde patří vedení exekucí zaměstnanců, statistická hlášení za výpočet nároku stravenek zaměstnanců a jejich srážky ze mzdy zaměstnavatele.

Výstupem mzdového účetnictví jsou podklady pro vyplacení mzdy pracovníkovi, např. výplatní páska, výplatní listina nebo přehledy pro instituce sociálního zabezpečení.

Jednou za rok se provádí další činnosti jako je zúčtování zálohové daně a přehled odvodů daňových povinností pro finanční úřad. Jednou za rok se také provádí výpočty pro úřad práce z důvodu zjištění povinnosti povinného odvodu za podíl zdravotně postižených zaměstnanců, evidenční listy důchodového zabezpečení.

Výstupy ze mzdového účetnictví (rekapitulace mezd) jsou předmětem účtování ve finančním účetnictví zaměstnavatele. Tyto výstupy jsou také často předmětem manažerského účetnictví, kdy vedení zaměstnavatele na základě analýzy těchto výstupů koriguje vývoj mezd v podniku. Právě mzdy jsou jednou z nejvýznamnějších položek nákladů každého zaměstnavatele. Dle požadavku managementu je mnohdy účelné sledování nákladových mzdových položek po střediscích nebo dle útvarů, které jsou nákladově významné.

Mzdové účetnictví  ve firmách má na starosti mzdová účetní. Interní mzdová účetní však není nevyhnutností. Právě naopak, externí mzdová účtárna je častokrát omnoho výhodnější.

Personalistika je relativně samostatnou částí mzdového účetnictví. Když jsou tyto služby spravované externí firmou, používá se jednotné označení mzdový outsourcing. Personalistika se zaobírá pracovněprávní dokumenty, které jsou nutným právním předpokladem pro vznik pracovního poměru a jeho platnost či ukončení. S tím souvisí celá řada procedurálních úkonů.

Neméně významné je i ukončení pracovního poměru, které opět zahrnuje celou řadu právních aktů. S tím souvisí i hlášení pro zdravotní pojišťovny a správu sociálního zabezpečení a vystavení zápočtového listu pro zaměstnance.

Mzdové účetnictví a zpracování mezd provádíme pro firmy nejen v nebližším regionu (Hradec Králové, Praha, Pardubice), ale také po celé České republice. Kromě těchto služeb nabízíme také mzdový audit a mzdové poradenství

Nahoru