1 měsíc zkušební záruka
Jsme si jisti našimi službami a výhodami, které od nás získáte, a proto nabízíme, že pokud po jednom měsíci nebudete zcela spokojeni, zpracování mezd za první měsíc budete mít zcela zdarma a poskytneme součinnost při převedení mezd.

Mzdové poradenství

Mzdové poradenství je část činnosti při zpracování mezd a personalistiky. Jedná se hlavně o pomoc klientovi při zpracování interních pracovně právních předpisů, jako je organizační řád, pracovní řád a vnitřní předpisy včetně jejich aktualizací. Nedílnou součástí je zpracování vzorových dokumentů k přijetí zaměstnanců, kterými jsou: pracovní smlouva, mzdový výměr, dohoda o hmotné odpovědnosti a dohoda o srážkách.

Další samostatnou kapitolou je personální inzerce a výběr vhodného kandidáta na pracovní pozici. Tato činnost je velmi specifická, proto je mnohdy zadávána outsorcingovým firmách, které se specializují na tuto činnost. Specifickou oblastí jsou pracovně-právní spory, které lze s přispěním outsourcingové firmy úspěšně i preventivně řešit. Mnohdy je ovšem tato oblast profesně specifická a proto je určena spíše advokátnímu zastoupení podnikatelského subjektu.

Kromě mzdového poradenství nabízíme také kompletní mzdové účetnictví a zpracování mezd včetně personalistiky a doprovodného mzdového servisu.

Nahoru