1 měsíc zkušební záruka
Jsme si jisti našimi službami a výhodami, které od nás získáte, a proto nabízíme, že pokud po jednom měsíci nebudete zcela spokojeni, zpracování mezd za první měsíc budete mít zcela zdarma a poskytneme součinnost při převedení mezd.

Nabízíme komplexní služby mzdového učetnictví

Níže uvádíme přehled služeb, které standardně nabízíme, a které jsou v ceně. V případě potřeby lze dohodnout další služby související se mzdovým účetnictvím a zpracováním mezd.

Mzdové účetnictví a zpracování mezd

 • kompletní výpočet měsíčních mezd a odvodů
 • zpracování přehledu mezd za jednotlivé zaměstnance
 • zpracování a odeslání přehledu vyměřovacích základů na SSZ, ZP
 • zpracování rekapitulace mezd
 • vedení mzdových listů

Personalistika a personální agenda

 • vedení evidence zaměstnanců
 • vedení evidence o odpracované a neodpracované době zaměstnanců
 • administrativní úkony spojené se vznikem a ukončením pracovního poměru
 • vedení administrativní agendy spojené se změnami pracovních smluv
 • mzdové a personální poradenství
 • řešení problematiky pracovních úrazů včetně hlášení na příslušné úřady

Doprovodný mzdový servis

Nahoru